Cyflenwr proffesiynol canfod ymbelydredd

15 Mlynedd o Brofiad Gweithgynhyrchu
baner

Gwybodaeth

 • Beth yw Ymbelydredd

  Beth yw Ymbelydredd

  Mae ymbelydredd yn egni sy'n symud o un lle i'r llall ar ffurf y gellir ei ddisgrifio fel tonnau neu ronynnau.Rydym yn agored i ymbelydredd yn ein bywyd bob dydd.Mae rhai o'r ffynonellau mwyaf cyfarwydd o ymbelydredd yn cynnwys yr haul, poptai microdon yn ein ceginau a'r radio...
  Darllen mwy
 • Mathau o ymbelydredd

  Mathau o ymbelydredd

  Mathau o ymbelydredd Ymbelydredd nad yw'n ïoneiddio Rhai enghreifftiau o ymbelydredd nad yw'n ïoneiddio yw'r golau gweladwy, y tonnau radio, a'r microdonnau (Ffograffeg: Adriana Vargas/IAEA) Mae ymbelydredd nad yw'n ïoneiddio yn egni is ...
  Darllen mwy
 • Sut Mae Ynni Niwclear yn Gweithio

  Sut Mae Ynni Niwclear yn Gweithio

  Yn yr Unol Daleithiau, mae dwy ran o dair o'r adweithyddion yn adweithyddion dŵr dan bwysedd (PWR) ac mae'r gweddill yn adweithyddion dŵr berw (BWR).Mewn adweithydd dŵr berw, a ddangosir uchod, caniateir i'r dŵr ferwi i mewn i stêm, ac yna caiff ei anfon ...
  Darllen mwy
 • Sut gallwn ni amddiffyn ein hunain

  Sut gallwn ni amddiffyn ein hunain

  Beth yw'r mathau mwyaf cyffredin o bydredd ymbelydrol?Sut gallwn ni amddiffyn ein hunain rhag effeithiau niweidiol yr ymbelydredd canlyniadol?Yn dibynnu ar y math o ronynnau neu donnau y mae'r cnewyllyn yn eu rhyddhau i ddod yn sefydlog, mae yna wahanol fathau o...
  Darllen mwy